Spa Akoya - Nos prestations

Par nom
Endermolift 1 Zone image
Offrir
Endermolift 1 Zone
40€
15 MIN
Endermolift Anti-âge - 30 min image
Offrir
Endermolift Anti-âge - 30 min
75€
30 MIN
Endermolift Anti-âge - 40 min image
Offrir
Endermolift Anti-âge - 40 min
95€
40 MIN
Pro Eye Flash Dermalogica - 20 min image
Offrir
Pro Eye Flash Dermalogica - 20 min
55€
20 MIN
Pro Eye Flash Dermalogica en Duo - 20 min image
Offrir
Pro Eye Flash Dermalogica en Duo - 20 min
110€
20 MIN
Pro Power Peel Dermalogica (1h) image
Offrir
Pro Power Peel Dermalogica (1h)
110€
60 MIN
Rituel Iconique Visage & Corps - 80 min image
Offrir
Rituel Iconique Visage & Corps - 80 min
140€
80 MIN
Rituel Iconique Visage &Corps en Duo - 80 min image
Offrir
Rituel Iconique Visage &Corps en Duo - 80 min
280€
80 MIN
Soin Visage "ADOS" (13-17 ans) - 45 min image
Offrir
Soin Visage "ADOS" (13-17 ans) - 45 min
80€
45 MIN
Soin Visage "Rituel aux Cinq Fleurs" - 50 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel aux Cinq Fleurs" - 50 min
98€
50 MIN
Soin Visage "Rituel aux Cinq Fleurs" en Duo - 50 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel aux Cinq Fleurs" en Duo - 50 min
196€
50 MIN
Soin Visage "Rituel Fleur de Bali" - 20 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel Fleur de Bali" - 20 min
55€
20 MIN
Soin Visage "Rituel Fleur de Bali" en Duo - 20 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel Fleur de Bali" en Duo - 20 min
110€
20 MIN
Soin Visage "Rituel Fleur et Fruits de Bali" - 50 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel Fleur et Fruits de Bali" - 50 min
98€
50 MIN
Soin Visage "Rituel Fleur et Fruits de Bali" en Duo - 50 min image
Offrir
Soin Visage "Rituel Fleur et Fruits de Bali" en Duo - 50 min
196€
50 MIN
Soin visage "SUR-MESURE" AKOYA - 1h15 image
Offrir
Soin visage "SUR-MESURE" AKOYA - 1h15
140€
75 MIN
Soin visage "SUR-MESURE" AKOYA en Duo - 1h15 image
Offrir
Soin visage "SUR-MESURE" AKOYA en Duo - 1h15
280€
75 MIN
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60 + pro eye flash en Duo image
Offrir
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60 + pro eye flash en Duo
280€
80 MIN
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60' image
Offrir
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60'
110€
60 MIN
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60' + pro eye flash image
Offrir
Soin Visage Dermalogica Pro Skin 60' + pro eye flash
140€
80 MIN